News


- 16.04.2020

SC MICROMET SA, cu sediul în Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, jud. Vrancea, adresă e-mail micromet@micromet.ro, solicită oferte pentru servicii consultanță pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 2.2, apel 2020 pentru investiția pe care dorește să o deruleze în Focșani, jud. Vrancea, cu o valoare eligibilă de aproximativ 1,5 milioane euro. Tipul contractului: prestări servicii, durata contractului: 60 de luni, valoarea estimată: 243.000,00 lei fără TVA (prețul nu poate fi ajustat). Documentele ofertei sunt: formularul 1 – Propunere tehnică și comercială, formularul 2 – Formularul de ofertă, formularul 3 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile descrise de art. 14 și art. 15 din OUG 66/2011, certificat ONRC, împuternicire (dacă este cazul). Documentația de achiziții, ce include toate cerințele detaliate și formularele, poate fi solicitată pe e-mail la adresa mai sus menționată, persoană de contact Stan Gheorghe (solicitarea va conține în mod obligatoriu datele de identificare ale solicitantului). Ofertele se transmit în plic închis, prin poștă, la adresa menționată mai sus, până la data de 27.04.2020, ora 16.00. Se pot solicita clarificări până la data de 21.04.2020, ora 16.00, la adresa de e-mail mai sus menționată.