„Creșterea competitivității economice a SC MICROMET SA”

Numele beneficiarului: MICROMET SA

Codul SMIS al proiectului: 137683

Scopul proiectului / Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivității SC MICROMET SA prin realizarea de investiții în vederea fabricării de produse noi.

Obiectivele specifice ale proiectului:      

  1. Achiziția a 8 echipamente moderne de producție (1 centru de prelucrare vertical în 3 axe, 1 centru de prelucrare CNC vertical în 3+2 axe, 1 centru de prelucrare CNC vertical în 3+2 axe, 1 centru de prelucrare orizontal în 4 axe, 1 strung cu comandă numerică, 1 mașină de electroeroziune CNC cu electrod masiv, 1 mașină de rectificat plan, 1 mașină de rectificat rotund) și 1 software de tip CAM în 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
  2. Scăderea impactului asupra mediului prin scăderea consumului de energie (achiziția unui panou solar pentru prepararea apei calde, înlocuirea corpurilor de iluminat din spațiile de depozitare cu becuri LED) și prin reducerea cantității de deșeuri la sursă și creșterea gradului de colectare prin recertificarea sistemelor ISO 14001 si 9001, în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
  3. Participarea la un târg internațional în afara țării în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultatele estimate ale proiectului:

  1. Echipamente tehnologice noi (8 echipamente: un centru de prelucrare vertical în 3 axe, un centru de prelucrare CNC vertical în 3+2 axe, un centru de prelucrare CNC vertical în 3+2 axe, un centru de prelucrare orizontal în 4 axe, un strung cu comandă numerică, o mașină de electroeroziune CNC cu electrod masiv, o mașină de rectificat plan, o mașină de rectificat rotund) și un software tip CAM achiziționate și puse în funcțiune.
  2. Un panou pentru prepararea apei calde achiziționat și Sistemul ISO 9001 și 14001 recertificat.
  3. Participarea la un târg internațional în afara țării.

Data semnării contractului de finanțare: 16.12.2021

Perioada de implementare a proiectului: 01.04.2020 – 31.08.2022

Valoarea totală a contractului de finanțare: 9.412.676,30 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 4.087.054,79 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 721.244,97 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 4.808.299,76 lei

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

STAN Gheorghe – Director general

Telefon: 0237-627784, e-mail: office@micromet.ro

 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

 www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Scroll to Top